स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, यांगून, म्यांमार

डॉ. असवरी बापट निदेशक, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भारतीय दूतावास नंबर 545-547, मर्चेंट स्ट्रीट, पीओ बॉक्स नंबर 751, यंगन, म्यांमार संघ, दूरभाष +95-1-254110 ईमेल: devadasnair1[at]gmail[dot]com indiaembassy[at]indiaembassy[dot]net[dot]mm