Swami Vivekananda Cultural Centre, Kathmandu, Nepal

  • Sh. Aswari Bapat(Designate)  Director Swami Vivekananda Cultural Centre,
  • Embassy of India [Kathmandu] House No 71, Jana Marga, (Near Chappal Karkhana Chowk), Maharajgunj Kathmandu, Nepal Phone no. +977-01-4372721 / +977-01-4372141
  • SVCC Camp Office inside Embassy of India [Kathmandu] - Tel.+977-01-4001816
  • Email - icc[dot]kathmandu[at]mea[dot]gov[dot]in