Rashtriya Ekta Diwas A pledge taking ceremony on 31 October, 2019